Her Sprint sonunda aşağıdaki sorulara bütün ekip elemanları sıra ile cevap vermelidir:

 1. Birden beşe kadar bir puan verirseniz şirketteki rolünüz hakkındaki hissinize kaç puan verirsiniz?
 2. Aynı ölçek ile bir bütün olarak şirket hakkında ne hissediyorsunuz?
 3. Neden bu şekilde hissediyorsunuz?
 4. Bir sonraki Sprint’te sizi daha mutlu yapacak bir şey nedir?

Ekibe ara ara onları neyin mutlu edeceği sorulmalı ve sonra da istekleri onlara sunulmalıdır.

Ekipleri harika kılan şeyler: otonomi, ustalık ve amaçtır.Ya da daha açık bir şekilde söylemek gerekirse kendi kaderinizi kontrol etme yeteneği, bir şekilde giderek daha iyi olduğunuz hissi ve kendinizden daha büyük bir şeye hizmet ettiğinizi bilmektir.

Ekipteki elemanlar diğer insanların ne yaptıklarını, kimin yardım edeceğini, kimin zarar verdiğini, kimin ekibi muhteşem kıldığını ve kimin sancıya neden olduğunu gerçekten bilirler. Bu nedenle Scrum’da herşey gözle görünürdür.

İnsanları bilgisel silolara ayrıştırmak sadece herkesi yavaşlatır. Ayrıca buna ilave olarak şüphe ve güvensizlik tohumu eker. Bu bir şirketi herşeyi bilen
koca oğlanlar ve anlama kapasitesine sahip olmayan ve gizli bir hedefin sadece parçalarını yapan ameleler olarak ikiye ayırır.

Çalışan mutluluğuna giden tek yol, önemli bir işin iyi şekilde tamamlanmasından kaynaklanan kendini gerçekleştirme duygusundan geçer. Sadece çalışanları mutlu kılmayı değil aynı zamanda onların harika şeyler yaparak mutlu olmalarını arzulamalıyız. Kısacası, çalışanlarımızın şirketin misyonu ve başarısı için tutkulu taraftarlığını, onların da müşterilerin tutkulu taraftarlığını kazanmalarına yardım ederek elde etmeliyiz.

Yöneticiler çalışanlarının olup biten herşeyi bildiğinden emin olabilirler çünkü bir bilgi vakumu içerisinde işinizi yapmak oldukça yorucu ve istek uyandırmayan bir şeydir. Hiçbir şey gizli olmamalıdır. Herkes herşeyi bilmelidir. Gizleme sadece kendine hizmet eden kişilere hizmet eder.

Yöneticiler çalışanlarına hızlı ve doğrudan geri besleme sağlamaları gerekir.

Scrum Ustası akıllı aptal olarak tanımlanır. Sorunu görebilmeye ve bunu ekibin önüne getirebilmeye ihtiyacı vardır. Zor soruları soran birinin olması
çok önemlidir. Scrum Ustası olarak gerçekten istenen şey akıllı bir aptaldır. Rahatsız edici soruları soran ve rahatsız edici gerçekleri öne süren kişidir.
Bu kişileri etrafınızda bulundurmak her zaman kolay değildir çünkü sorun yaratan birisi olarak görülebilir ya da ekibin bir üyesi olmadığı sanılabilir ancak yetiştirilmeli ve kullanılmalılardır. Hikayede kral çıplak diyen o çocuk bir akıllı aptaldır. Kabul edilmiş gerçekliğin sadece bir illüzyon olduğunu ve
imparatorun üzerinde kıyafet olmadığını görebilen kişidir. Bu yüzden eğer bir ya da iki tane akıllı aptalınız varsa onlara değer verin.

Halinden memnunluk ve kanaatkarlık başarının düşmanlarıdır.

Eğer sadece yapabileceğiniz üzerine konsantre olursanız, en sonunda kimsenin gerçekten istemediği bir ürün üretebilirsiniz. Sadece satabileceğiniz bir şeye odaklanır ve bu konuda hırs yaparsanız bazı yapamayacağınız şeyler hakkında kendinizi söz verirken bulabilirsiniz. Sadece satabileceğiniz ancak hakkında hırslı olmadığınız şeyleri yaparsanız vasatlık için kendinizi çok uzun süre çalışırken bulabilirsiniz. Harika ürün vizyonu uygulanabilirlik, satabilirlik ve tutkunun kesişim noktasında yer almaktadır.

Ürün sahibi hem vizyonun ne olduğunu hem de değerlerin nerede olduğunu keşfedecek kişidir. İşin ne olması gerektiğine, İş Listesine, onda nelerin olduğuna ve de en önemlisi sıralamasına karar verir. Toyota’daki başmühendis ünvanı örnek alınmıştır. Otorite sahibi değillerdir. Kimse onlara rapor vermez onlar kendi gruplarına rapor verirler. İnsanlar başmühendislere yanılıyor olduklarını söyleyebilirler, bu nedenle de işleri doğru yaptıklarından emin olmak zorundadırlar. Herhangi bir performans değerlendirmesi, maaş artışı veya terfi vermezler. Fakat onlar otomobilin vizyonuna ve otomobilin nasıl üretileceğine zorlama ile değil ikna ile karar verirler. Hizmetkar liderlerdir.

Scrum’da nasıl sorusunun cevabı Scrum Ustası’na, ne sorusunun cevabı da Ürün Sahibine bırakılmıştır.

Ürün Sahibi müşteriden ekibe geri besleme yapar. Zamanının yarısını ürünü satın alan kişilerle konuşarak, diğer yarısını da İş Listesini yaratmakta olan
ekiple geçirirler.

Ürün Sahibi’nin 4 temel özelliği:

 1. Alan hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Pazarı neyin bir fark yaratacağını bilecek kadar iyi bilmek zorundadır.
 2. Kararlar vermek için yetkilendirilmiş olmalıdır.
 3. Neyin neden yapılması gerektiğini açıklamak için, yani ekip için orada olmalıdır.
 4. Değer konusunda sorumlu olmalıdır.

Yaygın olan 3 tip risk:

 1. Pazar riski: Scrum artarak ilerleyen teslimata önem vererek sizin bunu minimize etmenize yardımcı olur.
 2. Teknik risk: Müşterinin istediği şeyi yapmanın gerçekten mümkün olup olmadığı sorusu zorlu bir sorudur.
 3. Mali risk: Şirketlerin çoğunun başarısız olmasının nedenidir. Havalı birşey üretmişlerdir ancak gerçekten kar edebilmek için gerekli fiyata satamazlar.

Software Development Team Lead, Technical Product Manager, MBA Candidate https://www.linkedin.com/in/batur-seker/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store